Intervjustudie av lærere på ungdomstrinnet. Med Indre Motivasjon som Mål

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i skolerettet utdanningsvitenskap

Abstract

Bakgrunn Flere avisartikler, leserinnlegg og ulike typer forskningsresultater viser at en stor andel ungdomsskoleelever opplever angst og stress overfor skolearbeid. Dette skaper en bekymring hos flere lærere. Mål Målet med dette forskningsprosjektet er å belyse problematikken om prestasjonspress blant ungdomsskoleelever. Jeg ønsker å se hvilke metoder som kan fungere for å dempe presset og fremme kvaliteter som indre motivasjon og mestring i klasserommet. Metode Jeg har brukt kvalitativt forskningsintervju og intervjuet 10 ungdomsskolelærere. Hensikten med en slik metode er for å finne ut hva lærere sier at de opplever å møte i hverdagen. Til sist er det for å se om det er sammenhenger som gjør at det er vanskelig for lærere å fokusere på indre motivasjon og mestring. Resultater Dagens ungdom skal jobbe hardt på skolen. De skal prestere innen idrett, ha en god utdanning og ha mange venner. Det er det mine informanter ser at elevene mener er definisjonen på suksess. Det største presset elevene legger på seg selv er fra dem selv. Resultatet av dette presset har blitt til en prestasjonskultur, hvor det er nødvendig å lykkes for å oppnå popularitet og suksess. Elevene ønsker å gjøre det bra på alle arenaer i sammenligning med sine venner og medelever Konklusjon Denne oppgaven konkluderer med å komme frem til visse metoder som kan bidra til å støtte elevers motivasjon. Det har vært interessant å legge frem hvor mye fokus som er rettet på karakterer på ungdomsskolen. Ringshaug skole, er en skole som har prøvd karakterfri hverdag, noe som trolig vil bli mer aktuell sammen med ny læreplan.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6756