Innledning. Barn og unge i utveksling med rom, sted og sosiomaterialitet

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.;

Publisher

Cappelen Damm Akademisk

Document type

Abstract

Tema for denne antologien er hvordan fysiske/materielle forhold ved områder og institusjoner i byen samvirker med hvordan mennesker møtes, og hvordan de deltar. Barn og unges hverdagsliv, deres muligheter til deltakelse og deres relasjoner med andre er tett sammenvevd med de fysiske eller materielle omgivelsene som er kontekst for hverdagslivet i skole, hjem og fritid, men også på arenaer (institusjoner) der samhand-ling med profesjonelle foregår.

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7259