Individtilpasset oppfølging av elever på videregående skole

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MALKS;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Tett oppfølging viser seg å være en av de avgjørende faktorene for elever som er utsatt for å droppe ut av videregående skole. I denne studien ønsker jeg å se nærmere på hvordan samtalene med elever med høyt fravær fra ungdomsskolen kan gjennomføres for å bryte fraværsmønsteret når de starter på videregående skole. Artikkel 1 introduserer en teoretisk tilnærming av hvordan en slik samtale kan bygges opp. Oppbygningen av samtalen er hentet fra boka «Elevsentrert skoleledelse» av Robinson (Robinson, Guldahl, & Mekki, 2014). I tillegg til å knytte oppfølgingen av elevene opp mot atferdsanalyse, ønsker jeg å hente inn teori knyttet til konsekvenspedagogikken da jeg ser noen likhetstrekk angående den individuelle tilnærmingen. Ved gjennomføring av samtalen trekkes også konsekvenser, mestringstro og selvledelse inn. Artikkel 2 inneholder rutiner fra en videregående skole om oppfølging av elever med høyt fravær. Studien har sett på muligheter for å få mer fokus på hvordan samtalene kan gjennomføres og ikke bare at samtalene finner sted. To elever har blitt fulgt opp gjennom en mer systematisk oppbygging av samtalene og oppfølgingen har vært fra skolestart og i 2 måneder. Elevene er plukket ut med bakgrunn av høyt fravær på ungdomsskolen tilsvarende 39 dager,13 timer og 44 dager, 81 timer. Ved avslutning av studiet var fraværet så langt i skoleåret redusert. Elevene hadde da et fravær på 5 dager, 0 timer og 0 dager, 3 timer. Begge elevene har hatt god nytte av individuelle samtaler. Studiet gir et grunnlag for videre undersøkelser av hvordan samtaler kan systematiseres og skolen bør lage en rutine på hvordan samtaler kan gjennomføres og ikke kun legge vekt på at samtalen er gjennomført.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5399