Impulsivitet og diskontering: En litteraturgjennomgang og en pilotstudie av et testverktøy

Author(s)

Publication date

2019

Series/Report no

MALKS;2019

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Temporal diskontering er den subjektive devalueringen av en forsterker utsatt i tid. Grupper som gamblere, matavhengige, kriminelle og rusavhengige har vist seg å ha høyere diskonteringsrater enn andre. På bakgrunn av dette kan de sies å være mer impulsive. Artikkel 1 gjennomgår litteraturen fra forskning utført de siste fem år. Litteratursøk ble gjort i databasene ScienceDirect, PsychINFO, PubMed, Scopus og Academic Search Ultimate. Inkluderingskriterier var forskning på temporal diskontering og rusavhengighet. Forsterkertype, forsterkerstørrelse, hypotetiske/ikke hypotetiske forsterkere, kliniske intervensjoner, hvilke stoffer som ble brukt og hvilke måleinstrumenter som ble brukt i studiene ble gjennomgått i 32 artikler og trekk/tilstand-diskusjonen ble vurdert basert på dette. Konklusjonen er at diskontering har egenskaper fra både trekk og tilstand, og derfor kan endres. Det bør forskes på hvordan behandling best mulig kan tilpasses individer. Artikkel 2 er en pilotstudie, hvor et digitalt måleinstrument tiltenkt forskning på rusmisbrukere testes ut på deltagere uten kjente lidelser. Måleinstrumentet er en replikasjon av Dixon m. fl. (2006). Resultatene viste at måleinstrumentet oppnår lignende diskonteringsdata som tidligere forskning. Det ble oppdaget flere muligheter til forbedringer, spesielt med tanke på testing av rusmisbrukere. Det ble konkludert med at måleinstrumentet bør justeres noe om det skal brukes i forskning på rusmisbrukere.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7484