Implementering av glutenfri kost i mat- og helsefaget i grunnskolen, et filmbasert undervisningsopplegg

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAEH;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Samfunnsernæring er et fagfelt som kartlegger og påvirker levevaner, med særlig fokus på kosthold for ulike grupper av befolkningen i et livsløpsperspektiv. Grunnskolen er i denne sammenheng en viktig arena. Med bakgrunn i en studie publisert av Norsk cøliakiforening ble ønsker om mer opplæring i glutenintoleranse og glutenfri kost avdekket. Det er derfor en viktig samfunnsoppgave å finne enkle og effektive måter å imøtekomme dette på. Formål: Formålet med denne masteroppgaven var å utarbeide et nettbasert undervisningsopplegg med fokus på glutenfri baking til bruk i mat- og helsefaget i grunnskolen. Metode: Trivielle- og vitenskapelige metoder lå til grunn for innhenting av bakgrunnsinformasjon. To spørreundersøkelser ble gjennomført som uavhengige tverrsnittstudier ved hjelp av digitale plattformer og databehandlingsprogrammer. Den innhentede informasjonen lå til grunn for filmproduksjon. Resultater: 73 prosent av grunnskolene svarte at et nettbasert undervisningsopplegg i glutenfri kost vil være aktuelt for dem å benytte i faget mat og helse. På bakgrunn av dette ble undervisningsopplegget Basic Glutenfri Baking, bestående av seks instruksjonsfilmer med lærerveiledning, utviklet. Etter publisering svarte 52 prosent av grunnskolene at de hadde kjennskap til undervisningsopplegget Basic Glutenfri Baking, 10 prosent hadde allerede tatt det i bruk og 62 prosent planlegger å bruke det i fremtiden. Konklusjon: Dette undervisningsopplegget er utviklet primært til bruk i grunnskolens mat- og helsefag. Anvendelighet og utbredelse kan først vurderes etter at opplegget har vært i bruk en viss tid. Det kan bli en fremtidig forskningsoppgave for masterstudenter i samfunnsernæring eller andre aktuelle studier.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2923