Idrett, dataspilling og skole konkurrerende eller «på lag»?

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Norsk pedagogisk tidsskrift;99(05)

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Artikkelen undersøker sammenhengen mellom skoleprestasjoner, dataspilling og trening i idrettslag blant ungdom. Analysene viser en positiv sammenheng mellom trening i idrettslag og skolekarakterer, og en negativ sammenheng mellom mye dataspilling og gode karakterer. Artikkelen nyanserer resultatet ved å vise at det å spille mye dataspill i mindre grad er relatert til svake skoleprestasjoner når ungdommene også er med i et idrettslag. Videre presterer ungdom som spiller mye, kun dårligere i norsk og matematikk, ikke i engelsk. Noe av denne negative effekten av mye dataspilling, veies sannsynligvis opp av en positiv læringseffekt – dataspilling medfører ofte mye praktisering av muntlig og skriftlig engelsk.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3044