I prosess med Hitler, Jesus og farfar - En studie av en tegneseriebiografi med særlig vekt på identitet

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

I arbeid med formidling av samtidslitteratur til ungdom, støter jeg stadig på identitet som det sentrale temaet. Lene Asks selvbiografiske tegneserieroman Hitler, Jesus og farfar (2006) føyer seg inn i kategorien identitetssøkende prosjekter, men som jeg vil vise, skiller boken seg ut både formmessig og i litterært skjema for meningssøking og forståelse. I den tradisjonelle ungdomsboken reises problemene ofte ved at den unges lengsler ensidig rettes fremover mot uavhengighet, ofte fra dysfunksjonelle familier. Protagonisten i Asks prosjekt søker derimot til familien og historien for å finne svar. Hennes identitetssøking har en romlig karakter med blikk på autoriteter innenfor Bibelbeltet og kunstakademia som utfordrer prosessen mot selvstendighet og et personlig kunstnerisk uttrykk. Jeg vil argumentere for at det i Hitler, Jesus og farfar finnes en spesiell kronotop som kan defineres ut fra stadig tilbakevending til livsspørsmål som blir reist i pakt med og i konflikt til den kulturen som finnes innenfor bibelbeltet og kunstakademia. Essensielt er protagonistens romlige søking etter meningen med livet med eksistensialisten Martin Heideggers dominante tilstedeværelse i ikonoteksten. Jeg konkluderer med at identiteten som kommer til uttrykk er kronotopisk.
In working with presentation of contemporary literature for young people, I constantly encounter identity as the central topic. Lene Ask’s autobiographical graphic novel Hitler, Jesus og farfar (2006) joins the category of identity-seeking projects, but as I will show, the book stands out both aesthetically and in literary form for searching and comprehension. In the traditional youth book problems establishes by longings that is unilaterally directed towards independency, often from dysfunctional families. The protagonist in Asks project seeks rather to the family and history to find answers. In this master thesis I explore how identity appears in the narrative. The iconotext tells the autobiographical story of the author’s reflexive process towards independence. Essential is the protagonist’s spatial seeking for meaning of life in Heidegger’s philosophic topics, according to the quest for the truth of being. I argue that there is a specific chronotope in the narrative, which can be defined from ever returning to life questions that are being raised in line with, and in conflict with, the culture that exists within the Bible Belt and art academia. The seeking process reveals a chronotopical identity.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3386