Hvorfor kjøper bedrifter forsikring?

Author(s)

Publication date

2015-12-15

Series/Report no

Magma;18(8)

Publisher

Fagbokforlaget

Document type

Abstract

De fleste bedrifter bruker forsikring som en del av sin risikostyring. For mange praktikere er dette en selvfølge, men klassiske teoretiske verk innen finans predikerer det motsatte, nemlig at bedriftene bør overlate til sine aksjonærer å sikre seg mot denne typen risiko. Denne artikkelen gir et bidrag til å forstå bedre hvorfor bedrifter bruker forsikring, og hvilke typer bedrifter som har mest å tjene. Videre gir artikkelen en oversikt over empiriske arbeider som underbygger de teoretiske forklaringene.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3040