Hvorfor er Salima så flink på skolen, of hvorfor har Mats bare lyst til å gi opp? Diskursive ulikheter med utgangspunkt i identitet og medierende språk.