Hvordan videreutvikle praksis for underveisvurdering som fremmer læring hos elever på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag?

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAYP;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne masteroppgaven omhandler et aksjonsforskningsprosjekt som har hatt til hensikt å videreutvikle praksis for læringsfremmende vurdering. Prosjektet er gjennomført på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag ved en videregående skole i Rogaland. Problemstillingen som denne rapporten forsøker å svare på er: Hvordan videreutvikle praksis for underveisvurdering som fremmer læring hos elever på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag? Det har ikke vært et mål å presentere en oppskrift eller å komme frem til en endelig løsning, men å utvikle eksempler på hvordan han kan jobbe med læringsfremmende vurdering i praksis. Prosjektet har fokusert på følgende tema: Praktisk/muntlige vurderingssituasjoner, bruk av kjennetegn på grad av måloppnåelse, tilbakemeldinger/fremovermeldinger, elevmedvirkning og egenvurdering. Forsknings- og utviklingsprosessen har gått fra våren 2012 til vinteren 2013. Pedagogisk aksjonsforskning og kvalitative metoder er benyttet for å samle inn data og dokumentere og analysere prosessene. Resultatene har vist at praktisk/muntlige vurderingsformer, bruk av kjennetegn på grad av måloppnåelse, konkrete tilbakemeldinger/ fremovermeldinger, elevmedvirkning og egenvurdering er elementer som kan bidra til at elevene utvikler sin kompetanse

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1673