Hvordan utvikle og bruke kjennetegn på måloppnåelse i mediefagene for at elevene skal få en bevissthet om egen læring?

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

MAYP 2011;

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Mastergradrapporten gjenforteller planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og analyser av det arbeidet som er utført med innføring av kjennetegn på måloppnåelse. Hovedtemaene for oppgaven omhandler planlegging og utviklingsprosess og gjennomføring og vurderingsprosessen i hovedsak rettet mot elevenes opplevelse av å bruke kjennetegnene aktivt i sitt arbeide. Videre beskrives endringsarbeidet som følger med ved å ta i bruk kjennetegn på måloppnåelse. Prosjektrapporten skal besvare problemformuleringen som er: Hvordan utvikle og bruke kjennetegn på måloppnåelse i mediefagene for at elevene skal få en bevissthet om egen læring? For endringsarbeidet er det benyttet kvalitative metoder med utgangspunkt i aksjonsforskning. Mastergradrapporten viser hvordan elever og lærere har brukt kjennetegn i sin praktiske gjennomføring av oppgaver og hvordan vurderingspraksisen har blitt endret på bakgrunn av dette

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/905