Hvordan tar sykehusleger hensyn til pasienters health literacy og mestringsforventning i sin helsekommunikasjon?

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Health literacy dreier seg om enkeltpersoners evne til å forstå, vurdere og fornuftig anvende helseinformasjon for å opprettholde best mulig helse. Like viktig som etterlevelse er pasientens tro på å kunne gjennomføre behandlingen eller anbefalte råd, såkalt mestringsforventning. Ved å ta hensyn til pasientens health literacy og mestringsforventning er helsekommunikasjonen tilpasset en pasients ferdigheter, egenskaper og egen oppfatning av sin helsesituasjon. Denne studien har til hensikt å se nærmere på disse forholdene og har følgende problemstilling: â€�Hvordan tar sykehusleger hensyn til pasienters health literacy og mestringsforventning i sin helsekommunikasjon?â€� Det ble foretatt åtte kvalitative forskningsintervjuer av sykehusleger. Legene oppga av helsekommunikasjonen skal være avklarende for pasienten. Faktorer som respekt, empati, ærlighet, tillit og trygghet ble fremhevet som viktige i helsekommunikasjonen. De mest anvendte metoden for å forenkle helsekommunikasjonen var bruk av et enkelt språk, tegne og bruk av metaforer. For å styrke pasientens mestringsforventning, mente legene at informasjon var vesentlig. Det gis inntrykk av at legene i stor grad tar hensyn til pasienten health literacy i helsekommunikasjonen. Det er også fokus på å styrke mestringsforventningen, selv om det kan gis ett inntrykk av at legene til tider i liten grad tar hensyn til om pasienten er innstilt på en atferdsendring

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/710