Hvordan støtte lesing på nettbrett - Trenger vi nye lesestrategier for digital lesing?

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i IKT-støttet læring

Abstract

Denne masteroppgaven har som mål å se på hvordan vi kan støtte lesing på nettbrett. For å svare på problemstillingen har jeg tilpasset en tekst til eBok-format, for å gjøre den bedre å lese på nettbrett. Ekstra funksjonalitet for å støtte lesingen er også lagt til. Sammen med teksten har jeg i tillegg utviklet en leseguide som loser eleven gjennom teksten ved hjelp av tilpassede strategier. Studien baserer seg på designvitenskaplig metode og bruker intervju som kilde i datainnsamlingen. Ut fra funn i empirien diskuteres tre forskningsspørsmål. Til slutt konkluderes det med konkrete forslag til hvordan den digitale teksten og leseguiden kan forbedres.
The aim of this thesis is to look at ways to support digital reading on tablets. A text has been adapted to ePub-format, making it more readable for tablets. Some extra features has been added as well. Along with the eText, a study guide has been developed. This littera topol guides the reader through the text, supported by reading-strategies. The framwork of the study is design science, using qualitative methods for collecting data. A conclution on how to improve the artefacts is suggested.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3464