Hvordan rekruttere butikkslaktere til dagligvarebransjen?

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

MAYP 2011;

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Nedgang i innsøkingen på restaurant og matfag er utgangspunktet for mitt masterprosjekt. Når innsøkingen til restaurant og matfag synker, vil dette gå ut over rekrutteringen til butikkslakterfaget. På bakgrunn av dette har jeg valgt å kalle tittelen på min masteroppgave ”Hvordan rekruttere butikkslaktere til dagligvarebransjen?” Hensikten med studiet er å finne ut hvordan vi gjennom norsk skole i dag kan bli flinkere til å rekruttere og informere om vårt fag- Resultatet av hovedundersøkelsen viser at bransjen må ut i ungdomsskolen og informere om at elevene har muligheter til å utdanne seg til butikkslakter og om karrieremuligheter i faget.. Vi ser at elevenes valg ofte blir det læreren har kompetanse i og det som undervises i på skolene. Man må ta elevenes motivasjon på alvor, men utdanningstilbudet bør også være basert på markedets behov for arbeidskraft, og ikke bare på elevens ønske om utdanningsvalg. Man bør se om det er noe felles praksis og teori for de ulike yrkene som man kan enes om og undervise i, heller enn å lære bort masse i et fag elevene kanskje ikke får lærekontrakt i. Bransjen, og da spesielt opplæringskontorene må mer inn i skolen med sin kompetanse. Ressurser bør settes inn på barne- ungdomsskolen for å gi reell ekstraundervisning for de som trenger det. Rådgivertjenesten i ungdomsskolen må styrkes. Alle aktørene som var med i undersøkelsen synes tittelen butikkslakter er misvisende og ikke dekkende for hva en gjør i faget, og bør endres.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/902