Hvordan praktiseres faget «prosjekt til fordypning» i skole og bedrift på VG2 el- energi? En undersøkelse av kvaliteten i utdanningen

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAYP;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Faget prosjekt til fordypning er et viktig fag for våre elever når det gjeldet å få et innblikk i yrkesutøvelsene, og i en fremtidig yrkesutdannelse. En begynnende yrkesidentitet skal gi våre elever en god start på yrkeskarrieren. Som lærere i skolen klarer vi ikke alltid å tilby våre elever den praksisplassen de egentlig ønsker, da praksisplasser i bedrift er en mangelvare. Hensikten med denne masteroppgaven var å kartlegge hvordan faget prosjekt til fordypning blir praktisert i skole og bedrift på VG2 el-energi. I tillegg ville vi undersøke kvaliteten i faget. Når det gjelder kvalitet la vi mest vekt på innhold i opplæring og arbeid, organisering av innhold og arbeid og relevans i yrkesopplæringa. Vi er to faglærere som i flere år har sett økende problemer med å få våre elever ut i praksis i faget prosjekt til fordypning på VG2 el-energi. Her ønsket vi også å undersøke hvordan de andre skolene i vårt fylke praktiserte faget prosjekt til fordypning. Våre undersøkelser er utført som kvalitative undersøkelser rettet mot 7 lærere og 5 bedrifter, og en kvantitativ spørreundersøkelse rettet mot 124 elever. Resultatet av våre undersøkelser har gitt oss følgende hovedfunn: Kvaliteten i skole og bedrift oppleves forskjellig blant lærere, bedrifter og elever. Samarbeidet vi har i dag mellom skole og bedrift, kan bli mye bedre, dette understøttes av både lærere og bedriftene. Praktiseringen av faget prosjekt til fordypning ved de fem skolene i vårt fylke blir praktisert helt forskjellig. Det er flere aktører innenfor dagens yrkesopplæring innenfor faget prosjekt til fordypning, som ikke er på banen, slik den praktiseres i dag. Disse aktørene er skoleeier ved yrkesopplæringsnemnda og opplæringskontorene innenfor elektrofag i vårt fylke. Vi mener at praktiseringen av faget prosjekt til fordypning bør endres, slik at kvaliteten i opplæringen skal bli bedre. Samarbeidet mellom skole, bedrift og aktører må bli mye bedre enn det er i dag.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2610