Hvordan organisere kortere, jobbrelatert opplæring i renhold slik at elever får kompetanse til arbeidslivet?

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAYP;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Dette aksjonsforsknings prosjektet er foretatt på Bygg og Anleggslinjen, Vg1, og omhandler utvikling, gjennomføring og evaluering av et renholdskurs. Målet er at elever med rett på spesialundervisning skal få jobb. Disse elevene har vanskelig for å fullføre en fagutdannelse eller fullføre videregående skole. Dette skyldes ofte lavere læreforutsetninger og forskjellige diagnoser. Alle bør få tilrettelagt sitt opplæringstilbud slik at det øker deres muligheter til jobb i et stadig mer krevende arbeidsmarked. Dette kurset er slikt tilbud. Uten formalkompetanse øker muligheten for utestengelse fra arbeidsmarkedet med de følger dette får. Problemstillingen er: Hvordan organisere kortere, jobbrelatert opplæring i renhold slik at elever får kompetanse til arbeidslivet? Forskerspørsmålene er: Hvordan utvikle et renholdskurs, Hvordan gjennomføre et renholdskurs, Hvordan evaluere et renholdskurs og Hvordan bruke ny kunnskap til å utvikle nye kurs og andre opplæringsmuligheter? All den tid renhold er et praktisk yrke så er mesterlære og praksisfellesskapet en naturlig del av det teoretiske grunnlaget, sammen med induktive læringsmetoder, tilpasset undervisning og læring med og av andre som en sosial kompetanseutvikling. Evaluering og metode for data innhenting er: intervjuer, elevlogger og resultater fra en muntlig praktisk-teoretisk slutteksamen. Det ble gjennomført intervjuer alle ledd i «kjeden» fra elev til arbeidsgiver. Resultatene var gode: Alle involverte i prosjektet hadde fått økt kompetanse og elevene har blitt mer attraktive på arbeidsmarkedet. Skoleledelsen har, i samarbeid med kommunen, bestilt flere lignende kurs. Arbeidsgiverne ga utrykk for at de ville ansette elever, etter endt og bestått kurs. Det ble også utviklet en oversikt over suksesskriterier for lignende kurs. Noen av de viktigste suksesskriteriene var: Elevmedvirkning, tilpasset undervisning med eget produsert lærestoff, mesterlære ved læring i et praksisfelleskap, involvering av renholdsbransjen og profesjonell fagutøver som praksislærer sammen med pedagoger, og en relativt krevende praksis-teoretisk eksamen med et yrkesfaglig fokus.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3302