Hvordan organisere en meningsfull og yrkesrelevant opplæring på medier og kommunikasjon : et aksjonsforskningsprosjekt

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

MAYP 2011;

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Dette masterarbeidet er et pedagogisk aksjonsforskningsprosjekt som ble gjennomført skoleåret 2009/2010. Prosjektets problemstilling er: Hvordan legge til rette for en meningsfull og yrkesrelevant opplæring på medier og kommunikasjon. Med meningsfull og yrkesrelevant opplæring mener jeg at den enkelte elev skal få opplæring med utgangspunkt i planer om videre utdanning og valg av yrke. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med elever og kolleger på VG2. Prosjektet skulle også forberede oss på flyttingen til en ny baseskole høsten 2010. Vi organiserte opplæringen slik at vi brøt med prinsippet om en lærer i et rom med en klasse. Elever og lærere ble organisert med utgangspunkt i et stort felles arbeidsrom og mindre tilstøtende rom. Dette ville også gi erfaringer med hvordan lærere ut fra ulik yrkeskompetanse, bedre kunne veilede elever med ulike yrkesplaner på tvers av klasser. Et annet viktig mål med prosjektet var at lærerne skulle utvikle bedre teamsamarbeid og felles praksisteori. Planleggingen av opplæringen ble gjort med utgangspunkt i kompetansebehovet i ulike yrker i mediebransjen. Kunnskapsløftet gir rom for interessedifferensiering, derfor la vi til rette for at elevene i noen perioder fikk jobbe med det vi kaller temabaserte oppgaver. Dette betyr at elevene jobber med mange av de samme kompetansemålene, men selv velger medieproduksjon ut fra interesser og utdanningsplaner. Prosjektet viser et eksempel på hvordan man kan legge til rette for yrkesrelevant opplæring og utvikle teamsamarbeid. Organiseringen ga gode muligheter til yrkesrelevant opplæring og var mest vellykket for elevene som ønsket videre utdanning og jobb innenfor mediebransjen. Elevene opplevde menig og relevans i opplæringen. Vi lyktes i mindre grad å motivere elever med liten interesse for mediefagene. Lærerteamet har utviklet felles praksisteori. Vi har en forståelse for hvilke områder hvor det er behov for videre forsknings- og utviklingsarbeid, og at det er nødvendig å utfordre rammene som hindrer utvikling i skolen

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/909