Hvordan opplever elevene medvirkning i opplæringen på helse og sosial vg1 etter LK06?

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAYP;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Dette er et sammendrag av en masteroppgave i yrkespedagogikk om elevmedvirkning i en videregående skole. Denne undersøkelsen er gjort på til sammen 52 elever i en videregående skole på programfaget helse og sosial videregående kurs1, for å forske på hvordan elevene opplever elevmedvirkningen. Bakgrunn Etter innføringen av kunnskapsreformen 2006 i den videregående skole, fikk vi nye kompetansemål og noen nye grunnlagsdokumenter å forholde oss til. Blant disse var læringsplakaten som sier hva vi lærere skal gjøre i det daglige læringsarbeidet med elevene. Der står det blant annet at elevene skal være med i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av opplæringen. Det er også andre grunnlagsdokumenter som sier at elevene skal være medvirkende i opplæringen. En brukerundersøkelse som ble gjort av Akershus fylkeskommune (utdanningsdirektoratet) tyder på at Strømmen videregående skole hadde forholdsvis lav grad av elevmedvirkning. Dette opplever jeg også i det daglige læringsarbeidet, og ønsket mitt er å få til mer elevmedvirkning. Formål: Dette prosjektets hensikt har vært å undersøke hvordan elevene i en videregående skole opplever elevmedvirkningen i det daglige læringsarbeidet. Opplever elevene at de får være med og planlegge, gjennomføre og vurdere læringsarbeidet? Hvordan kan vi få til mer elevmedvirkning, og hvorfor er dette viktig i utvikling av yrkeskunnskap mot yrkeskompetanse? Metode: Prosjektet er basert på analyse av data fra en kvalitativ og en kvantitativ undersøkelse. Jeg spurte 45 informanter i den kvantitative undersøkelsen og 7 informanter i den kvalitative undersøkelsen. Jeg satte meg også inn i relevant teori og litteratur og supplerte med egen praksiserfaring, samtidig som prosjektet jo springer ut av min egen førforståelse av hva elevmedvirkning er og hvordan det bør fungere. Funn: Resultatet av denne forskningen er at elevmedvirkning i en videregående skole på programfaget helse og sosial videregående kurs1, er mangelfull. Vi bør videreutvikle forhold som vi er godt i gang med, som vurderingsarbeid sammen med elevene, glede oss over høy grad av trivsel ved skolen og involvere elevene enda mer i praksisutplasseringen enn vi gjør i dag. Når det gjelder planarbeid og utvikling av mappeoppgaver, er elevmedvirkning fraværende i dag, og dette trenger vi å samarbeide med elevene for å forbedre.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1226