Hvordan kan undervisningen på Design og Håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Hensikten med studien var å finne ut hvordan forskjellige skoler som har Design og håndverk Vg1 tolket den nye læreplanen og hvordan de organiserte undervisningen i produksjonsfagene etter at den nye reformen Kunnskapsløftet trådte i kraft. Jeg velger en kvalitativ forskningstilnærming, som bygger på egne erfaringer og felles frustrasjon i lærermiljø, gjennom innføringen av Kunnskapsløftet. Lærerne føler frustrasjon over den nye reformen som de mener er for lite retningsstyrt og for åpen for tolkning. Rammefaktorene gjør det vanskeligere for den undervisningsansvarlige å gjennomføre undervisningen på en tilfredsstillende faglig måte. Behovet for mer samarbeid mellom skolene og de undervisningsansvarlige er ønsket og burde være gjennomførbart. Studien er basert på kvalitative forskningsintervjuer av fire lærere som arbeider på Design og håndverk Vg1 ved fire forskjellige skoler på sentral Østlandet.Forskningsfunnene ligger i det datamaterialet jeg har samlet inn fra intervjuene. Derfor har nøyaktighet og grundighet vært viktig for ikke å overse viktige detaljer i mitt forskningsarbeid

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_11576
  • http://hdl.handle.net/10642/767