Hvordan kan programmering benyttes i musikkundervisningen for å fremme elevenes kreative evner?

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i IKT-støttet læring

Abstract

Kreativitet er en egenskap som av mange blir ansett som viktig i fremtiden, og kreative evner blir omtalt som en av de viktigste «21st Century Skills». Samtidig har det i norsk skole de siste årene blitt et økende fokus på programmering i skolen, og at programmering og algoritmisk tankegang er noe som elevene bør lære. Men hvordan kan kreative evner utvikles hos elevene innenfor skolens rammer og struktur? Som faglærer i musikk og programmering valgfag, vil jeg i denne oppgaven se nærmere på hvordan man kan benytte programmering som et digitalt verktøy i musikkundervisningen for å fremme elevenes kreative evner. Jeg har i dette forskningsprosjektet gjennomført et deltagende aksjonsforskningsprosjekt (PAR), som tar for seg forskningsspørsmålet «Hvordan kan programmering benyttes i musikkundervisningen for å fremme elevenes kreative evner?».

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7954