Hvordan kan elevmedvirkning og tydelig klasseledelse bidra til å utvikle elevenes sosiale kompetanse, og hvordan vil læringsmiljøet bli påvirket i prosessen?

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAYP;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Dette masterarbeidet er et pedagogisk aksjonsforskningsprosjekt. Det ble gjennomført skoleåret 2013/2014. Problemstillingen er: Hvordan kan elevmedvirkning og tydelig klasseledelse bidra til å utvikle elevenes sosiale kompetanse, og hvordan vil læringsmiljøet bli påvirket i prosessen? Dette prosjektet ble gjennomført sammen med 12 elever i en Vg1 klasse. Målet med prosjektet var å få et bedre læringsmiljø og utvikle den sosiale kompetansen til elevene slik at de sto bedre rustet til å komme seg videre til Vg2. Det ble gjennomført tre aksjoner, og elevene var medvirkende i en demokratisk prosess i forhold til hvordan aksjonene skulle gjennomføres. Aksjonene varte i 2-3 uker, og hver aksjon ble avsluttet med et gruppeintervju. Det er samlet inn data fra 12 elever, og 2 lærere som underviste i klassen dette skoleåret. Både elevene og jeg har skrevet logg underveis i aksjonene, og det er dette, samt spørreskjemaer, observasjon samt avsluttende gruppeintervjuer som danner grunnlaget for datamaterialet. Jeg har delt inn oppgaven i 8 kapitler, og i det siste kapitlet drøfter jeg funnene opp mot relevant teori. Sosiokulturell og behavioristisk læringsteori står i fokus i denne masteroppgaven. Masterarbeidet viser en måte man kan jobbe sammen med en klasse på for å endre læringsmiljøet. Prosjektet var vellykket fordi alle elevene kom videre til Vg2, men det kan være flere faktorer enn aksjonene som spiller inn. Som lærer har jeg utviklet min klasseledelse, jeg har reflektert over valgene elevene og jeg tok, og jeg står bedre rustet i jobben min som yrkesfaglærer

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2620