Hvordan gjennomføre en relevant opplæring i Vg1- Elektro?

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAYP;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Masteroppgaven dreier seg om gjennomføring av en relevant opplæring i Vg1-Elektro.Vi har i tre tidligere oppgaver skrevet om gjennomføringen av Prosjekt til fordypning. Feltet er i dette aksjonsforskningsprosjektet utvidet til også å omfatte undervisningen i Felles Programfag, hvor elevene har fått mulighet til å arbeide med arbeidsoppgaver (modeller) etter sine lærefagsinteresser. Vi har samarbeidet med en Vg1-klasse på Sogn vgs. i skoleåret 2010/2011. Datagrunnlaget gir innblikk i deres opplevelser, erfaringer og synspunkter. De har valgt og hatt yrkesrelevante oppgaver i hele syv lærefag. Rammeverket for oppgaven baseres på erfaringer fra Elektronettverket i Oslo, og føringer fra Kunnskapsløftet og flere sentrale pedagoger og filosofer innenfor erfaringstilnærming og yrkesdidaktikk. Funnene viser at Prosjekt til fordypning og Felles Programfag flyter sammen. Elevene bruker begge fagene til å finne et lærefag som passer dem (utprøving) og til å tilegne seg yrkesrelevant kunnskap. Alle delene av skoleåret er viktig for elevene, enten de foregår i skolen eller i de to bedriftsperiodene, og vi foreslår tiltak i forhold til disse fasene. I tillegg reiser det seg mange spørsmål om vurdering. Kursing av lærere ang. lærefagene og utvikling av modeller står også sentralt..

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1232