Hvordan fungerer kriminalintrigen i Dostojevskijs roman Forbrytelse og straff?

Author(s)

Publication date

2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for arkiv, bibliotek- og info.fag

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Tittelen på oppgaven er: Hvordan fungerer kriminalintrigen i Dostojevskijs roman Forbrytelse og straff? Kriminalintrigen har jeg vurdert i forhold til hvordan den skaper spenning i romanen. Jeg har også sett på hvordan kriminalintrigen fungerer i forhold til romanpersonenes liv og utvikling, og særlig i forholdet til hovedpersonen Raskolnikov. Jeg drøfter også kriminalintrigen i forhold til moralske spørsmål, og sosiale og politiske forhold i Russland på 1860-tallet. Oppgaven bygger på analyse av boka, og tre kvalitative intervju med personer som har lest den. Teorigrunnlag for oppgaven er bl.a. teori knyttet til kriminallitteratur og generell litterær teori. Min oppsummering går ut på at kriminalintrigen i boka er en viktig for å skape spenning, og for person- og miljøskildringa. Kriminalintrigen er også viktig for drøftingen av de moralske, filosofiske og politiske spørsmål romanen reiser. Kriminalintrigen er meget viktig i boka til tross for at den ikke er en kriminalroman i klassisk forstand.
The title of my work is: What is the function of the criminal intrigue in Crime and punishment by Dostojevskij? I have considered how the criminal intrigue creates suspense in the novel. I have also studied how the criminal intrigue works in relation to the persons in the novel, and especially the main character Raskolnikov. I also discuss the criminal intrigue in relation to moral questions, and the social and political conditions in Russia in the 1860s. My work involves an analysis of the novel, and three qualitative interviews with persons who have read the book. My theoretical discussions are based on theory concerning fiction and crime fiction. My conclusion is that the criminal intrigue is important in relation to the creation of suspense and for the persons and the milieu we meet. It is also important for the moral, philosophical and political questions raised. The criminal intrigue is very important in the book although it is not a traditional crime novel.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1438