Hvordan benytte konfluentpedagogikk som motivasjonsfremmende tiltak i undervisningen i kunst- og kultur for VG2 Interiør- og utstillingsdesign?

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Tema for denne oppgaven er: hvordan konfluent undervisningsmetode i undervisningen i emnene Kunst og Kultur i utdannelsen til Interiør og utstillingsdesignere Vg 2. Oppgavens mål er prøve ut om konfluent læringsmetode kan bidra til en mer motiverende undervisning som gir et bedre læringsmiljø i emnet kunst og kulturhistorie. Jeg vil se om undervisningsmetoden kan bidra til at elevene forstår nødvendigheten av kunst og kulturhistoriske emner i sin framtidige yrkesutøvelse. Min erfaring tilsier at elevene er lite deltagende i det jeg mener som en vanlig formidlingsform. Det vil si: en formidlingsorientert/kateter undervisning, der læreren er den aktive part og har faste former rundt arbeidsmåten som kan forklares med: læreren forteller, forklarer og stiller spørsmål(Pedagogisk ordbok s 75 s 123) Jeg har tatt for meg metodisk læring som tema. Til denne oppgaven har jeg brukt Nils Magnar Grendstads teorier ”å lære er å oppdage”, for å se om elevene blir mer beviste på egen læring og utvikling. Jeg vil bruke Pierre Bourdieu filosofi og forskning om menneskets bakgrunn og dens betydning i et sosialt samfunn. Bourdieu. Læreboka i emnet kunst og kulturhistorie er også et sentralt tema i oppgaven. Jeg ville finne ut hvorfor elvene ikke brukte den i læringsprosessen. Var framstillingen i boka av en slik art at den ble lite fengende og relevant for emnet? Eller at de ikke finner den relevant til faget Interiør og utstillingsdesign? I samtaler med elevene kom det fram at boken var lite engasjerende, fordi syntes den var vanskelig å lese og fordi 40 % av boken er framstilt på nynorsk og 60 % i bokmål. I tilegg innehar boka mange svart hvit bilder som er uklare og vanskelige å se detaljer i. Tekst og bilder står ikke i forhold til hverandre, noe som gjør helhetsbildet av boka noe forvirrende. Læreplaner i norsk forteller om hva undervisningen skal inneholde og hva elevene skal tilegne seg av kunnskaper i de forskjellige årstrinn, men ikke hvordan man skal nå det. I dagens skole møter vi på mange elever med ulike problemer og minoritetselever med dårlige norskkunnskaper. Min utfordring ble å finne ut om det var en sammenheng mellom liten interesse for emnet Kunst-og kulturhistorie, læreboka generelt, læreplan i Kunst-og kulturhistorie og læreplaner i norsk. Elevene har vært med på et prosjekt hvor de har utarbeidet et hefte i Kunst-og kultur til eget bruk, og i tillegg levert de en skriftlig del om sine erfaringer ved å bruke Konfluent teori om egen læring. Elevenes tekster ga meg et bilde av hvordan de opplevde undervisningssituasjonen og tekstene i forbindelse med boken. Dette fortalte meg noe om deres erfaringer og opplevelser med boka og undervisningen i faget generelt. Denne oppgaven viser sider hvordan en Konfluent metode kan brukes til en motiverende undervisning.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_12574
  • http://hdl.handle.net/10642/780