Hvor viktig er inntektssikring, foreldrepåvirkning og tidligere skoleopplevelser for ungdom som står utenfor skole og arbeid? (En kvantitativ undersøkelse)

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MALKS;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Ti prosent av alle unge under 30 år står utenfor utdanning og arbeidsliv i Norge. Det er komplekse sammensatte årsaker til at ungdom står utenfor skole og arbeidsliv. Denne artikkelen har valgt å se på hvilken betydning behovet for inntektssikring, foreldrepåvirkning og tidligere skoleopplevelser kan ha for at ungdom står utenfor. Artikkel 1 omhandler teori om ungdom utenfor og utenforskap. Komplekse årsaksforklaringer beskrives teoretisk sammen med atferdsanalyse som forklaringsmodell og seleksjon som forståelsesramme. Tema foreldrepåvirkning presenteres i teori om familie, foreldrestiler og tilknytning. Behovet for inntektssikring beskrives sammen med oversikt over velferdsordningene. Artikkel 2 er en presentasjon og drøfting av en kvantitativ undersøkelse besvart av ungdom som står utenfor utdanning og arbeid. Undersøkelsen har som målsetting å få belyst om det er noen fellestrekk i bakgrunnsvariablene blant ungdommene, hvor viktig foreldre og inntektssikring er og om tidligere skoleopplevelser er av betydning. Den presenterer også om betydningen av inntektssikring gjør til at ungdom velger å beholde velferdsordningen kontra å komme i utdanning og arbeid. Artikkelen avsluttes med å presentere hva som er viktig for ungdommene for å komme i skole eller arbeid. Formålet med undersøkelsen er å få frem ungdom som står utenfor sin stemme.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6652