Hvor godt treffer analytikerne? En studie av aksjeanbefalinger på Oslo Børs i perioden 2004 – 2018

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

I denne oppgaven undersøker vi om analytikeres konsensusanbefalinger kan benyttes til å utlede lønnsomme investeringsstrategier i det norske aksjemarkedet. Vi utvikler et Pythonprogram for å simulere utviklingen av porteføljer som vi konstruerer på bakgrunn av analytikeranbefalinger. Simuleringen kjøres på 91.608 daglige konsensusanbefalinger over en femtenårig periode fra 2004 til 2018, med daglig rebalansering av porteføljene. Vi finner at porteføljene vi bygger basert på kjøpsanbefalinger gir en risiko- og markedsjustert meravkastning, men vi finner ikke at resultatene er statistisk signifikante i vår regresjonsanalyse. I vår analyse finner vi at holdanbefalinger bør betraktes av investorer som salgsanbefalinger. Videre finner vi at den verdivektede porteføljen basert på salgsanbefalinger gir en signifikant risikojustert negativ avkastning på 24,9 %, og vi diskuterer hvorvidt slike porteføljer kan brukes til å utlede lønnsomme handelsstrategier ved å ta shortposisjoner. Til slutt evaluerer vi prestasjonen til et norsk meglerhus i samme periode.
We investigate whether analyst consensus recommendations of stock market analysts can be used to deduce profitable investment strategies in the Norwegian stock market. We implement a stock trading scheme in Python based in order to programmatically simulate the development of portfolios constructed from analyst recommendations. We run the simulation on 91.608 daily analyst recommendations over a fifteen-year period from 2004 to 2018, with daily portfolio rebalancing. We find that the portfolio we construct from buy recommendations yields a risk and market adjusted excess return, but the results are not found to be statistically significant in our regression analysis. Our analysis shows that hold recommendations should be considered by investors as sell recommendations. Furthermore, we examine if we can use sell recommendations to construct portfolios with a risk adjusted negative return. We find that we can indeed construct such portfolios, and our regression analysis finds these the observed risk adjusted negative return on 24.9 % to be statistically significant. We discuss whether these portfolios can be used to derive profitable trading strategies by taking short positions. Lastly, we evaluate the performance of a Norwegian brokerage house during the same period.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7651