Hvor godt forklarer gravitasjonsmodellen Norges direkteinvesteringer i utlandet, begrenset til EU/EØS-området?

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne masteroppgaven undersøker om gravitasjonsmodellen er egnet til å kunne forklare Norges direkteinvesteringer i utlandet, begrenset til EU/EØS-landene. Gravitasjonsmodellen, først presentert av Jan Tinbergen i 1962, er en anerkjent modell innen internasjonal handel. Den grunnleggende modellen tar utgangspunkt i at BNP og distanse kan forklare handel mellom land, der økt BNP antas å stimulere handel, mens lengre distanse mellom land antas å redusere handel. Modellen er mye brukt på grunn av dens enkle anvendelighet, som gjør det enkelt å legge til forklaringsvariabler for å øke forklaringskraften. Vi har anvendt relevant teori og tidligere studier for å finne andre faktorer som påvirker Norges direkteinvesteringer i utlandet. I vår oppgave har vi inkludert handelsstrøm, valutakurs, BIT-avtale, Economic Freedom Indicator og børsutvikling som andre mulige forklaringsvariabler. Datamateriale har vi hentet fra etablerte aktører innen statistikk kvantitativ data, som SSB, OECD, World Bank, CEPII, WDI og Norges Bank. Alle undersøkelser er utført i statistikkprogrammet Stata. Etter en gjennomført analyse bekrefter vi gravitasjonsteorien om at økt BNP stimulerer direkteinvesteringer i utlandet, mens økt distanse reduserer direkteinvesteringer i utlandet. Videre har handelsstrøm, valutakurs og børsutvikling fortegn som stemmer overens med våre antakelser. Vi antok at økt handelsstrøm mellom land leder til økte direkteinvesteringer, valutakurs til fordel for den norske krona øker norske direkteinvesteringer og at positiv utvikling på børs reduserer utenlandske direkteinvesteringer. BIT-avtale har ikke forventet fortegn, da det hadde vært logisk å tro at en investeringsavtale stimulerte norske utenlandsinvesteringer. Economic Freedom Indicator er signifikant med riktig fortegn kun ved bruk av Pooled OLS. Av de valgte forklaringsvariablene var det bare valutakurs som ikke var statistisk signifikant i noen av estimeringsmodellene.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7062