Hvilken betydning har det for fellesfagstudenter å få innsikt i de yrkesfaglige programområdene i sitt lærerstudium? Hvordan kan dette bidra til å redusere frafall i den videregående skole?

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAYP;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Etter innføring av kunnskapsløftet er det satset stort på å redusere frafall av elever på de yrkesfaglige programområdene. Dette ble gjort ved blant annet å innføre faget utdanningsvalg på ungdomsskole trinnet. Ved å gi elevene inngående informasjon om de forskjellige programfagene og hvilke yrker de munner ut i skal elevene bli mer rustet til å velge riktig programfag. I den videregående skolen ble FYR (fellesfag, yrkesretting og relevans) innført. Ved å yrkesrette fellesfagene ville elevene nå se relevans i fellesfagene da fagene blir knyttet opp mot det programfaget eleven går på. Faget utdanningsvalg og FYR krever at fellesfaglæreren har noe kunnskap om de yrkesfaglige programområdene. En ny lærer må få den kunnskapen i lærerstudiet sitt. Problemstillingen til denne master er «Hvilken betydning har det for fellesfaglærerstudenter å få innsikt i de yrkesfaglige programområdene i sitt lærerstudium? Hvordan kan dette bidra til å redusere frafall i den videregående skolen?». Datainnsamling er gjort på Universitetet i Bergen våren 2016 og på Høgskolen i Oslo og Akershus høsten 2016. Mine hoved funn viser at de PPU – fellesfagstudentene som i sin hospitering i videregående skole har undervist i en yrkesfaglig klasse har en mye mer positiv innstilling til elevene enn de som ikke har denne erfaringen. Alle PPU- fellesfagstudentene anser samarbeid på skolen som viktig og som en selvfølge. PPU- yrkesfagstudentene som jobber i videregående skole sier at det ikke er godt nok samarbeid, noe som kan indikere at FYR- prosjektet kanskje ikke når sine mål i den videregående skolen.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5346