Hvilke spesifikke kost- og aktivitetsatferder er sterkest relatert til overvekt?

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Overvekt er et stadig økende problem, i Norge så vel som resten av verden. Samtidig som vi blir mer bevisste på problematikken, klarer vi ikke å snu den globale trenden. Vi mår ikke de norske anbefalingene, verken når det gjelder kosthold eller fysisk aktivitet. Det er i dag store sosiale forskjeller i helse, og dette gjenspeiler begge disse faktorene. Målet med denne oppgaven var å se på hvilke spesifikke kost- og aktivitetsatferder som var sterkest relatert til overvekt, og hvordan disse var relatert til sosioøkonomisk status. Totalt 996 foreldre svarte på et spørreskjema med spørsmål hovedsakelig om kosthold og fysisk aktivitet. Det ble sett på sammenheng mellom overvekt og de ulike kost- og aktivitetsatferdene. De atferdene som var sterkest relatert til overvekt ble slått sammen til en skala, hvor en dårlig atferd gav ett poeng. Denne scoren ble relatert til overvekt og også sett på i relasjon til sosioøkonomisk status. De atferdene som var sterkest relatert til overvekt var (1) å drikke sukkerfri brus 1 gang i uka eller oftere, (2) å se på TV og /eller sitte foran PC'en utenom arbeidstid mer enn 1 time per dag, (3) å bruke passiv transport til jobb, og (4) ikke å trene regelmessig. Odds ratio for å være overvektig økte med antall usunne atferder, og sannsynligheten for å være overvektig for de med 4 dårlige atferder var 6,4 ganger så stor som for de med 0-1 dårlige atferder. Gruppen som ikke hadde høyere utdanning hadde en høyere forekomst av både overvekt og usunne atferder. Jo flere usunne atferder man har, desto større er sannsynligheten for å være overvektig. Sannsynligheten for å ha flere usunne atferder er større hos dem som ikke har høyere utdanning. Da dette er basert på tverrsnittsdata kan man ikke si noe om årsaksforholdet, altså om dette er atferder man har fordi man er overvektig, eller om man er overvektig fordi man har disse atferdene

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/714