Hvilke faktorer påvirker daglig leders lønn i norske sparebanker? En paneldataanalyse av sparebanksjefers lønnsutvikling over tid

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne oppgaven undersøker lederlønninger i norske sparebanker og hvilke faktorer som påvirker dem. Utbredt forskning på området har vist at selskapsstørrelse er en sentral faktor, men også andre nøkkeltall som EBIT, inntekter, eiendeler og egenkapital har vist seg å ha innvirkning i ulik grad. Vi benytter oss av paneldataanalyse og finner at bankenes størrelse og EBIT er sterke drivere for lederlønninger i norske banker, hvilket er i tråd med tidligere forskning. Vi finner også indirekte sammenheng mellom lederlønn og leders fartstid, selv om dette er en effekt vi ikke har hatt anledning til å måle direkte. Datautvalget vårt består av 92 norske sparebanker, og vi ble overrasket over i hvor liten grad det benyttes aksje- og prestasjonsbaserte belønningssystemer, og i hvor stor grad ledere i norske sparebanker hovedsakelig belønnes i form av fastlønn.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7094