Hvilke faktorer er assosiert med en suksessfull langvarig vektnedgang? En kvantitativ studie av tidligere deltakere på et livsstilsendringskurs

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAEH;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Mange voksne i Norge forsøker å gå ned i vekt. Et vedvarende vekttap på bare 5 % er nok til å gi signifikante helsefordeler. Selv om det å gå ned vekt kan være svært vanskelig er den virkelige utfordringen ofte å opprettholde vekttapet. En livsstilsendring er kompleks, det er flere individuelle, og miljømessige faktorer som kan påvirke. Å forstå hvorfor og hvordan noen mennesker klarer en langvarig vektnedgang, er en viktig forskningsprioritet. Problemstillingen er dermed: Hvilke faktorer er assosiert med en suksessfull langvarig vektnedgang. Det ble utviklet et nytt spørreskjema med utgangspunkt i tre tidligere kvalitative masteroppgaver om kostholdsendringer. En spørreundersøkelse ble sendt ut til tidligere deltakere på Grete Roede kurs. Spørreskjemaet bestod av: kartlegging av kurs og vekthistorie (1), ulike individuelle og sosial faktorer (2) og en demografisk kartlegging (3). Eksplorerende- og semi-konfirmerende faktoranalyser, og reliabilitetsanalyser ble brukt for å etablere konstrukter. De uavhengige variablene inngikk i påfølgende multivariat logistisk regresjonsanalyse for å undersøke hvilke variabler som hadde betydelig påvirkning på variansen for den avhengige variabelen Langvarig vektnedgang (klart et vekttap på ≥ 5 % av kroppsvekten som er opprettholdt i ett eller flere år /ikke klart dette). Ifølge studiens definisjon hadde 48 % klart en langvarig vektnedgang. Åtte uavhengige variabler var signifikant assosiert med suksessfull langvarig vektnedgang etter en multivariat logistisk regresjonsanalyse: fremdeles følger kostholdsrådene fra Grete Roede, spise sunt som vane, enkelt i hverdagen, motivert ved kursstart, helse som motivasjon til å starte på kurs, ikke enten/eller tankegang, god opplevelse av kurset, og at man ikke trenger å være motivert i dag

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1509