Hver dag, resten av livet: Hvordan forbedre diabetesreguleringen for unge med type 1-diabetes

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i produktdesign

Abstract

Denne rapporten tar for seg prosessen med å utvikle et blodsukkerapparat for unge med type 1-diabetes. Prosessen har i grove trekk gått ut på å sette seg inn i temaet med unge og diabetes, definere problemområder ved bruken av blodsukkerapparater og finne en løsning som stiller gruppens krav. Underveis i prosessen har jeg snakket med flere brukere og fagpersoner på området. Dette har vært til uvurderlig hjelp og jeg setter stor pris på tiden de har satt av til meg. Jeg vil takke Wenche Wang og Sidsel Gangås ved sykehuset i Drammen og Marine Lyslid i Ungdiabetes som har stilt på intervjuer. Jeg er også svært takknemlig overfor Ungdiabetes som hjalp meg med å sende ut spørreundersøkelse til sine medlemmer, samt alle de som svarte. Jeg skylder også Diabetesforbundet, NOKLUS og en rekke apotekere en stor takk, og ikke minst mine veiledere Astrid Skjerven og Gunnar Gundersen. Helt til slutt vil jeg takke medstudent og kjæreste, Håkon, som har vært med på holde motet mitt oppe og kommet med mange nyttige innspill og tanker underveis i prosessen

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/846