"-Hvad vil du? -Lege due og falk!" Barns kultur i Peer Gynt

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur;

Publisher

Vidarforlaget AS

Document type

Abstract

At folketradisjonen er råstoff for Ibsens Peer Gynt-tekst er velkjent. Karlsson påviser elementer fra barns egen tradisjonskultur i Peer Gynt. Når dramaet leses som transformasjoner av denne kulturen, med sine leker, ritualer og brukstekster, åpnes det for nye nyanser i tolkningen av dramaet og for nye måter å formidle det på.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7423