Hva slags caseoppgaver inviterer til studentaktivitet og interaksjon?

Author(s)

Publication date

2010

Series/Report no

Nordisk tidsskrift for helseforskning;(1)

Publisher

Høgskolen i Bodø. Institutt for sykepleie og helsefag

Document type

Abstract

Artikkelen omhandler bruk av ulike caseoppgaver som utgangspunktfor studentaktive læringsformer. Caseoppgaver har vært relatert til fysioterapiteori, et av kjernefagene i andre stlldieår. Artikkelen belyser hvilke oppgavetyper som er benyttet til å skrive seg inn på det fysioterapifaglige territorium. I den sammenheng drøftes hvilke typer oppgaver som synes å gi det beste grunnlaget for faglig diskusjon og klinisk resonnering.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/469