Hva skiller innholdsmarkedsføring fra journalistikk og PR/reklame? Retoriske analyser av ni nettartikler

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i journalistikk

Abstract

Norsk pressehistorie har vært preget av et tydelig fokus på uavhengighet og objektivitet. Siden Tekstreklameplakaten for første gang ble vedtatt i 1925, og fastsatte at tekstreklame var uforenlig med god presseskikk, har det vært klare skillelinjer mellom redaksjonelt stoff og reklame i norske medier. I dag trues på mange måter dette skillet av en hybrid mellom journalistikk og reklame, kalt innholdsmarkedsføring. Denne kommunikasjonsformen bruker elementer fra begge sider av skillet for nå frem til sitt publikum på mest mulig effektiv og lønnsom måte. Innholdsmarkedsføring ligner i mange tilfeller på journalistikk, men er betalt av ytre aktører og kan ikke klassifiseres som redaksjonelt innhold. Dermed er det vanskelig for leserne, seerne og lytterne å vite hva som er forskjellen på innholdsmarkedsføring, journalistikk og PR/reklame. Hva skiller egentlig disse kategoriene? Denne oppgaven består av retoriske analyser av ni utvalgte nettartikler der jeg skal finne svaret på det spørsmålet.
Norwegian press history has been characterized by a clear focus on independence and objectivity. Since the Tekstreklameplakat was first adopted in 1925, and stipulated that text ads were incompatible with press ethics, there has been a clear distinction between editorial content and advertising in Norwegian media. Today, this distinction is threatened by a hybrid between journalism and advertising, called content marketing. This form of communication uses elements from both sides of the divide to reach their audience in the most efficient manner. Content marketing is similar to journalism, but is paid by external actors and can therefore not be classified as editorial content. Thus, it is difficult for readers, viewers and listeners to know what's what. So what really separates content marketing from journalism, advertising and public relations? This task consists of rhetorical analysis of nine web articles in witch I will find an answer to this question.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4662