Hva skal jenter med realfag? - En kvalitativ studie av jenters syn på naturfagets relevans

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i skolerettet utdanningsvitenskap

Abstract

Denne kvalitative studiens hensikt var å undersøke jenter på ungdomsskolen og hvordan de opprettholder motivasjon for å lære naturfag dersom interessen er lav. I gjennomføringen av studien ble det oppdaget at den relevansen naturfagskunnskap gir dem kan spille en sentral rolle for om de er motiverte. Dette viser også forskning på området (Kjærnsli & Jensen, 2016c; Schreiner, 2006; Sjøberg, 2009; Stuckey, Hofstein, Mamlok-Naaman & Eilks, 2013). Relevansen omhandler enten det de klarer å relatere til sin egen hverdag, om de klarer å se sammenhenger mot framtidig yrke eller for deltakelse i samfunnet generelt. Mange mente at det de lærer på skolen, også det de lærer i naturfag, har mest å si for fremtidig yrke, og at dersom man ikke har tenkt å bli dette bestemte yrket er kunnskapen noe irrelevant. I tillegg mente flere av jentene i studien at naturfag var et viktig fag man behøvde for å forstå verden. Dette mente de var viktig for enten videre jobb eller utvikling av verden og samfunnet. Dersom kunnskapen var irrelevant for dem, var de også lite interesserte og lite motiverte for å tilegne seg den. Relevans kan derfor spille en stor rolle for opprettholdelse av motivasjon.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6755