Hva skal jeg med det' a? En studie som belyser eleven Zits' opplevelse av relevans i opplæringen på Vg1 og Vg2

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAYP;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Singel-casestudien følger eleven Zits som vil bli elektriker gjennom Vg1 og Vg2. Gjennom tre dybdeintervjuer belyses problemstillingen Hvordan er eleven Zits’ opplevelse av relevans i opplæringen i programfag og prosjekt til fordypning på Vg1 og Vg2, sett i forhold til egen utdanningsplan? Teoretisk ramme for studien er knyttet til teori om undervisningsprinsippene (Hiim & Hippe, 1989; Nilsen & Sund, 2008), til Læringsplakatens (Utdanningsdirektoratet, 2006e) føringer om relevans i opplæringen og til utøvelse av lærerrollen. Oppsummert viser studien at; • Innholdet i opplæringen i alle programfag må forstås som relevant i forhold til hans utdanningsplan for å motivere til læring. Zits mener at elevene må få bruke PTF til fordypning i det lærefaget de er mest interessert i. • Zits er usikker på hva slags kompetanse han trenger som elektriker. • Utøvelse av lærerrollen er en vesentlig faktor for Zits sin opplevelse av relevans, og dermed hans motivasjon for å lære. Lærerne må være engasjerte, faglig dyktige og velge metoder ”som får det ut”. Studien belyser hvor viktig det er at lærer differensierer opplæringen. Lærer må kunne konkretisere opplæringen, vise overføringsverdi og knytte læringsinnholdet til relevans i fremtidig yrkesutøvelse. Studien bidrar til å løfte elevens stemme.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1221