Hva påvirker valgene våre? Verktøy og virkemidler for å forme valgsituasjoner

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MALKS;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Denne oppgaven er todelt og inneholder en teoretisk og en empirisk del. I den teoretiske delen presenteres forskning på kognitive biaser og praktisk bruk av atferdsvitenskapelige virkemidler innen ulike offentlige tjenester. Videre presenteres overføringspotensiale til digitaliseringen av offentlige tjenester i Norge, og en gjennomgang av en digitaliseringsprosess og hvilke atferdsvitenskapelige virkemidler som er tatt i bruk. I den empiriske delen presenteres et eksperiment der de ulike atferdsvitenskapelige virkemidler tas i bruk for å øke andelen pant som leveres inn på en høgskole. Eksperimentet førte til en 190% økning av innlevert pant.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6121