Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere?

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

Tidsskrift for ungdomsforskning;18(1)

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Abstract

Norske elever ligger på verdenstoppen i kunnskap om demokrati. Men bidrar slik kunnskap til å mobilisere elever til aktiv politisk deltakelse? Gjennom ICCS-undersøkelsen 2016 er 9. klassinger spurt om de i framtiden kommer til å delta i politiske aktiviteter gjennom valgdemokratiet, partiog foreningskanalen og gjennom ytringer og aksjoner. I artikkelen studerer vi sammenhengen mellom disse deltakelsesformene og ulike faktorer som kan bidra til å mobilisere ungdom til deltakelse; deres demokratikunnskap, troen på at de vil mestre politiske prosesser og erfaring med interessepolitiske organisasjoner. Hvilke av disse faktorer har størst betydning for unges politisk mobilisering? Funnene gir relevante innspill på hvordan norsk skole bør legge opp sin demokratiopplæring for ikke bare å styrke elevers demokratikunnskap, men også deres handlingskompetanse

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6400