Hva kan forklare risikojustert meravkastning i aktivt forvaltede norske aksjefond?

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Vi undersøker hva som kan forklare risikojustert meravkastning i aktivt forvaltede norske aksjefond. Dette har vi gjort ved å undersøke forskjellige fondskarakteristikker. Resultatene viser at norske aksjefond ikke generer alfa. Vi finner ingen sammenheng med fondsstørrelse og fremtidig resultat. Det ser ut som investorer har evnen til å finne fond som gjør det bra i fremtiden – inflow 3 måneder tidligere har en positiv sammenheng med fremtidig resultat. Det er lite som tyder på at tidligere resultat er en god indikator på fremtidig resultat. Derimot tyder det på at alder har en signifikant effekt på fremtidig resultat, men det er en ikke-lineær sammenheng. Studien viser at aksjefond med høy R2 og lav tracking error gjør det dårligere enn aksjefond med lav R2 og høy tracking error. Samtidig viser det seg at tracking error isolert sett ikke er en god indikator på fremtidig resultat.
We examine which factors that explain risk-adjusted abnormal returns in Norwegian mutual funds by using different determinants of fund performance. The results show that Norwegian mutual funds do not generate alphas. We find no relation between fund-size and future performance. Investors seem to have some ability to select funds as money flows to funds with good future performance – it´s a positive relation between inflow the 3 last months and future performance. We find ample evidence of performance persistence. However it indicates that age has a statically significant effect on future performance, but with a non-linear relation. The study shows that mutual funds with high R2 and low tracking error underperform compared to mutual funds with low R2 and high tracking error. At the same time it appears that tracking error isolated is not a good indicator on future performance.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2827