Hva finnes på innsiden av kranarmaturer?

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

Vann;

Publisher

Vannforeningen

Document type

Abstract

Innsiden av vannkraner kommer i kontakt med både mikrober som er til stede i drikkevann og de som finnes på hender, matrester og i luften. En hypotese er at kranbiofilmer kan være tilholdssted for sykdomsfremkallende mikroorganismer med opphav i både drikkevann og omgivelsene. For å undersøke denne muligheten, ble den mikrobiologiske kvaliteten ved 87 kraner bedømt i forhold til de hygieniske indikatorene Enterobacteriaceae og Staphyloccus aureus (som begge kan gi mage-tarminfeksjoner og matforgiftning) og heterotroft kimtall som kan gi en indikasjon på dannelse av biofilm. I tillegg ble tilstedeværelsen av frittlevende aerobe protozoer undersøkt. Kun én kran 319 Innsendte artikler Vann I 03 2012 var kontaminert med S. aureus. To kraner var kontaminert med et fåtall Enterobacteriaceae. Tre kraner var kontaminert med cysteproduserende amøber, blant annet Acanthamoeba polyphaga, som kan være årsak til alvorlig hornhinnebetennelse. Det var stor spredning i det aerobe kimtallet (0/mL - 100, 000/mL). Kraner synes ikke å være en viktig kilde til de utvalgte patogene/indikatorbakteriene. Imidlertid gir den store variasjonen i heterotroft kimtall og tilstedeværelsen av frittlevende amøber grunn til ettertanke.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1607