Hva er kunnskapsgrunnlaget for suturering av perinealrift grad 1,2 og episiotomi med fokus på fortløpende og avbrutt suturering?

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MAJO;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Hensikt: Å innhente nyere forskningsbasert kunnskap med hensyn til suturteknikker av fødselsrifter og sammenligne med allerede oppsummert forskning. Fokuset er å se på effekt av fortløpende og avbrutt suturmetode etter perinealskade. Metode: Strukturert litteratursøk i fem databaser, inkludert håndsøk. Litteraturstudien er basert på syv randomiserte kontrollerte studier som ser på effekt av fortløpende og avbrutt suturteknikk. De inkluderte studiene er kvalitetsvurdert ved hjelp av sjekklister fra Helsebiblioteket og Cochrane Collaboration’s tool for assessing the risk of bias. Hovedresultat: Bruk av fortløpende suturteknikk ved reparasjon av fødselsrift eller episiotomi er assosiert med mindre smerte i perineum på kort sikt, mindre dyspareuni og mindre mengde brukt suturmateriale sammenlignet med avbrutte suturer. Det er ikke vist signifikante forskjeller med tanke på sårtilheling og perinealsmerte utover ti dager. Konklusjon: Fortløpende suturteknikk kan med fordel brukes ved suturering av fødselsrifter grad 1. grad 2 og episiotomi. Det er ikke sett høyere forekomst ved komplikasjoner ved bruk av fortløpende sutur versus avbrutte suturer. Fortløpende suturteknikk brukt ved fødselsrifter bør implementeres i interne retningslinjer.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6710