Hva driver vi med, egentlig?

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

MAYP;2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne oppgavens intensjon er å konkretisere og forstå pedagogisk faglighet på en byggfagavdeling på en videregående skole i Oslo. Det undersøkes om avdelingens læringskultur bidrar til opprettholdelsen av et arbeidsliv forankret i samarbeid, autonomi og tillit. Skolen var ny i 2007, og lærerne ble rekruttert fra andre videregående skoler i området. Lærere arbeidet seg frem til en læringskultur som la vekt på eleven som et tenkende, handlende og villende individ som ønsker å forbedre sin posisjon. Lærerteamet ville myndiggjøre elevene for egne valg og handlinger. Denne oppgaven spør etter hva det er som har foregått og om vi egentlig har arbeidet godt. Det ble viktig å spørre elever og lærere om deres opplevelser, og det ble derfor gjennomført en spørreundersøkelse(survey) til de fleste tidligere elever. Resultat herfra ble fulgt opp i fokusintervju med elever og lærere. De aller fleste tidligere elevene som har svart på undersøkelsen er positive til læringskulturen og måten lærerne var der for dem. Alle lærerne vektlegger å bli kjent med elevene og være tilpasset tilstede i deres utvikling. Denne læringskulturen er etablert som en arbeidsform og av forskeren vurdert som en pedagogisk faglighet. I avdelingens praksis, som læringskultur, arbeides det med å balansere ansvar for egen læring. Det er en forutsetning for å lykkes at elevene oppfatter intensjonene i praksis og bruker sin frihet til selvutvikling og økning av sin kompetanse. Ansvar er knyttet til denne eksistensielle frihet og har en personlig, institusjonell og politisk side. Når aktørene i denne prosessen opplever mer deltakelse og medvirkning, øker motivasjonen.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2079