Hollywood sett fra Wall Street

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

I denne oppgaven benyttes begivenhetsstudie som metode for å undersøke hvilken effekt, om noen, de to markedsføringsstrategiene celebrity endorsement og celebrity testimonial har på aksjekursen til det aktuelle selskapet. Ved hjelp av 213 observasjoner, fordelt på 92 endorsement og 121 testimonial, finner man at strategien ikke nødvendigvis er like aktuell som den var for bare 10-20 år siden. Resultatene viser ikke-signifikante positive gjennomsnittlige akkumulerte unormale avkastninger, som reduseres dersom man tar ut ekstremverdier som muligens kan tilskrives tilfeldigheter. Dette støttes av fersk forskning på området og resultatene styrker dermed også semi-sterk markedseffisiens. Videre vurderes årsaken til at denne formen for markedsføringsstrategi trolig har sett sine glansdager. I tillegg legges det fremforslag til videre forskningsspørsmål knyttet til fenomenet
The following thesis is an event study examining how, and if, the two marketing strategies celebrity endorsement and celebrity testimonial affects cumulative average abnormal returns of the company. By analyzing 213 observations distributed as 92 celebrity endorsements and 121 celebrity testimonials the study reveals that the strategy is not necessarily as effective as it was just a few decades ago. The results show an insignificant, yet positive, cumulative average abnormal return. The effect is possible to reduce by disregarding extreme observations due to chance. The results of this study supports recent studies, and suggests semi-strong market efficiency. Further, potential causes towards the marketing strategy’s reduction of significance is considered. Finally, suggestions of further research linked to the findings and the phenomena is presented.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5543