«HODET BLIR TUNGT – OG TOMT»– om det å skrive seg til profesjonsutøvelse

Author(s)

Publication date

2012

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Evalueringen av Kvalitetsreformen viser at dagens studenter skriver mer og får flere tilbakemeldinger på sine arbeider enn tidligere (Aamodt mfl. 2006). Likevel etterspør -studentene mer veiledning (Greek & Jonsmoen 2010). Forskningsprosjektet «Skrivetradisjoner og utdanning – å skrive seg til profesjonsutøvelse» forteller oss at den veiledningen studentene får, er mangelfull, og at studentene lærer lite om egen skriveprosess. Studentene får innføring i formelle krav til oppgaveskriving, men lærer ikke hvordan de skal skrive en god fagtekst.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1604