Hjemmebesøk av jordmor i barseltiden

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAJO;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Bakgrunn: Helsedirektoratet kom i 2014 med nye retningslinjer for barselomsorgen. Retningslinjene inneholder en sterk anbefaling om hjemmebesøk av jordmor etter familien utskrives fra fødeinstitusjonen. Hensikt: Å undersøke omfanget av hjemmebesøk i Oslo, og hva jordmødrene praktiserer på hjemmebesøket. Problemstilling: Hvor stor andel av helsestasjonene i Oslo tilbyr hjemmebesøk av jordmor, og hva inneholder tjenesten? Metode: En tverrsnittstudie ble valgt for å beskrive prevalens, og fremstille tjenesteinnholdet systematisk. Datamaterialet ble samlet inn ved telefonintervju og spørreskjema. 18 helsestasjoner og 15 jordmødre ble inkludert. Resultater: 7 av 18 helsestasjoner har startet med hjemmebesøk. Signifikant flere av helsestasjonene er plassert på østkanten enn vestkanten. Jordmødrene prioriterte hjemmebesøk til førstegangsfødende og sårbare grupper. Kun sjelden eller av og til ble anbefalingen om hjemmebesøk fulgt. Jordmødrene prioriterte i høy grad det samme tjenesteinnholdet. Konklusjon: Under 40% av helsestasjonene har startet med hjemmebesøk. Anbefalingen om hjemmebesøk innen 3 døgn blir sjelden fulgt.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3606