Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget

Author(s)

Publication date

2014-12

Series/Report no

Tidsskrift for ungdomsforskning;14(2)

Publisher

NOVA

Document type

Abstract

Denne artikkelen stiller spørsmål ved hvilke erfaringer elever som identifiserer seg som lesbiske og homofile har fra deltagelse i kroppsøvingsfaget. Datagrunnlaget er intervju med fem informanter i alderen 19–25 år, som alle identifiserer seg som lesbisk/homofil. Resultatene tyder på at kroppsøvingsfaget preges av heteronormativitet, noe som spesielt kommer til uttrykk gjennom garderobesituasjonen og danseundervisningen. En annen erfaring som fremheves, er mulighetene som ligger i faget for tilskeiving (queering). Gutter som er flinke i idrett og som fremstår åpent som homofile utfordrer hetero­norma­tiviteten ved å bryte den hegemoniske forståelsen av homoseksuell adferd.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2327