Helsefremmende dialog: en kvalitativ studie av kvinner med brystkreft i møte med helsepersonell