Hatprat og ekstremisme: En analyse av ekstreme ytringer på internett og i sosiale medier

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MALKS;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

I denne artikkelen legges det faglige grunnlaget for forskning på ekstremisme og radikalisering ved en presentasjon av utvalgt faglitteratur. Begreper som ekstremisme og ideologi, radikalisering, hatkriminalitet og terrorisme defineres for anvendelse i forskning. Det vises til hvordan en deling av ekstremismebegrepet kan være fordelaktig for vår forståelse av ekstremisme og et godt utgangspunkt når vi skal observere ekstreme ytringer. Vitenskapelig komplimentarisme redegjør for hvorfor vitenskapen er skikket til å gi oss vår beste kunnskap. Det vises til hvordan ekstremister og terrorister bruker internett og sosiale medier for å rekruttere, promotere og bygge ideologi og samhold. En gjennomgang av utvalgt Norsk forskning viser hvor fokuset er og hva som har vært gjort hittil. Behovet for mer forskning bekreftes med et spesifikt fokus på internettforskning. Etiske spørsmål og utfordringer diskuteres med henvisning til retningslinjer for internettforskning i Norge og behovet for retningslinjer som tillater forskere tilgang på nødvendige data innenfor rammene av personvern.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6111