Grenser for norskhet? Om barns medborgerskap og kulturelt mangfold i barnehagen

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Norsk pedagogisk tidsskrift;99(03)

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Er norskhet et inkluderende begrep, eller er det grenser for norskhet i barnehagen? Tematiseres barns medvirkning i sammenheng med kulturelt mangfold? Artikkelen diskuterer forståelser av norskhet og et flerkulturelt fellesskap i barnehagen, samt introduserer et medborgerskapsperspektiv til å analysere inkludering og ekskludering i en flerkulturell norsk barnehage.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2958